Menu Close

Seminaras Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre

    2015-06-11 ,,Atgajos“ specialiosios mokyklos mokytojai lankėsi LKNUC – Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre. Seminaro pradžioje išklausėme LKNUC Švietimo pagalbos, vertinimo ir konsultavimo skyriaus vedėjos D. Burkauskienės pranešimo ,,Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras: struktūra ir veikla“, apie surdopedagoginę pagalbą Lietuvos sutrikusios klausos vaikams ir tėveliams
Surdopedagogė A. Luckevič savo pranešime papasakojo apie tėvų ir mokytojų bendradarbiavimo svarbą, ugdant ankstyvojo bei ikimokyklinio amžiaus sutrikusios klausos vaikus bei vaikus su kochleariniais implantais.
,,Atgajos“ mokytojai susipažino su švietimo paslaugomis, teikiamomis centre, apžiūrėjo kabinetus bei kitas ugdymo patalpas.
Kavos pertraukėlės metu mokytojai apžiūrėjo švietimo pagalbos specialistų šių metų metodinių darbų parodėlę, sėmėsi naujų idėjų, diskutavo apie tolesnio bendradarbiavimo galimybes. Toliau seminare vyko darbas dviejose grupėse: galėjome rinktis, kurios grupės veikloje dalyvausime. Pasidaliję maždaug po lygiai, dalis mūsų iškeliavo į sensorikos kabinetą. Jame vyko psichologo V. Valantino vedama sesija „Pedagogų atsparumo stiprinimas“. Sesijos metu mokėmės atpažinti perdegimo sindromo požymius, gilinomės į psichikos sveikatą tausojančios profesinės praktikos kūrimo principus. Kita grupė išskubėjo į mažąją salę. Ten vyko gerosios darbo patirties sklaida – atvira ritmikos pamoka su Ikimokyklinio skyriaus ,,Ežiukų“ grupės ugdytiniais, kurią vedė ritmikos mokytoja U. Valickaitė.
Kai grįžome į bendrą auditoriją, surdopedagogė R. Vyšniūnienė pristatė savo pranešimą ,,Iš sutrikusios klausos mokinių, turinčių kitų sutrikimų, ugdymo patirties“
Seminaras baigėsi refleksija, kurios metu ant skirtingų spalvų popierinių delniukų mes rašėme savo įspūdžius, įsimintiniausius momentus bei palinkėjimus. Palinkėjome LKNUC kolegoms puikių , šiltų, saulėtų atostogų bei puoselėti mūsų bendradarbiavimą.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Skip to content