Menu Close

Dėmesio !!!

Vyriausybės posėdyje pritarta sprendimui nuo lapkričio 3 d. iki lapkričio 8 d. specialiosiose mokyklose ir bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse besimokančių vaikų ugdymo procesą tęsti kontaktiniu būdu.

https://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/nuo-kitos-savaites-specialiuju-poreikiu-mokiniu-ugdymas-tesiamas-kontaktiniu-budu

LR Vyriausybės nutarimas  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/81bcae56192611eb9604df942ee8e443?positionInSearchResults=7&searchModelUUID=d8321718-dc4f-44c7-9f2a-2f4f4eceb9bc

Skip to content