Menu Close

Mieli tėveliai/globėjai!

Vilniaus „Atgajos“ specialioji mokykla organizuoja “Pozityvaus ir sėkmingo auklėjimo programos” mokymus. Mokymai yra tęstiniai, iš viso 4 susitikimai, vyksta vieną kartą per savaitę, nuo 17.30 val.

Mokymo metu bus nagrinėjamos temos:
I susitikimas: Tėvų lūkesčiai ir vaikų elgesys.
II susitikimas: Neigiamas ir teigiamas poveikis vaikų elgesiui.
III susitikimas: Jausmų supratimas ir valdymas.
IV susitikimas: Elgesio korekcija, disciplina.

Pozityvaus ir sėkmingo auklėjimo programos tikslai:
● Suteikti psichologinę-socialinę pagalbą vaikų auklėjimo procese, kuri paskatintų šeimoje kurti palankią vaiko raidai aplinką bei jo poreikius atitinkantį bendravimą.
● Padėti įgyti naujų auklėjimo įgūdžių, kuriuos galėtų pritaikyti kasdien bendraudami su savo vaikais, geriau pažindami juos ir kurdami artimesnį ryšį su jais.
● Sudaryti sąlygas išreikšti jausmus (pvz.: kaltę, pyktį, nerimą, frustraciją), susijusius su vaikų auklėjimo sunkumais, tai sumažins tėvų įtampą, padės jiems atkurti emocinę pusiausvyrą, taip pat tinkamiau reaguoti į vaiko elgesio problemas.

Ši programa sudaryta remiantis “Efektyvios tėvystės įgūdžių mokymo programa” bei pritaikyta neįgalius vaikus auginantiems tėvelių lūkesčiams ir poreikiams.
Pozityvaus ir sėkmingo auklėjimo programos mokymuose gali dalyvauti tėvai (abu ar vienas iš tėvų), įtėviai, globėjai, seneliai ar kiti asmenys, auginantys ir auklėjantys vaikus.

Mokymus organizuoja Vilniaus „Atgajos“ specialiosios mokyklos psichologė Jelena Krivoš, specialiosios pedagogės Brigita Skarbalienė, Jevgenija Lotach.

Norintys dalyvauti gali registruotis: k.jelena@bk.ru arba telefonu +37060438164

Pastaba: Naujos mokymų datos bus skelbiamos surinkus grupę

Skip to content