Menu Close

Vilniaus “Atgajos” specialioji mokykla – sveikatą stiprinanti mokykla!

Kiekvienas vaikas turi teisę mokytis sveikatą stiprinančioje mokykloje, todėl mūsų mokyklos iniciatyvinė grupė parengė 5-ių metų programą „SVEIKO GYVENIMO SŪKURYJE“ ir nuo 2012 m. lapkričio mėnesio esame prijungti į Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą.

Mūsų programos tikslas – padėti mūsų mokyklos mokiniams, jų tėvams bei pedagogams įgyti visuminę sveikatos sampratą, išsiugdyti sveikatai naudingus gebėjimus bei įpročius, atsakomybę už savo ir kitų sveikatą, rinktis sveiką gyvenimo būdą, kuriant sveikatai palankią fizinę bei psichosocialinę aplinką.

Manome, kad sveikatą stiprinanti mokykla – tai vieninga bendruomenė dedanti visas pastangas, kad sveika gyvensena, ligų profilaktika, kitos su sveikata susijusios veiklos taptų mūsų kasdienybe, o puiki sveikata – siekiamybe.

Nuo šiol mums atviri keliai į bendradarbiavimą su kitomis sveikatą stiprinančiomis mokyklomis, su kuriomis dalinsimės gerąja patirtimi, bendraudami galėsime spręsti iškilusias problemas ir kartu eiti sveikatos keliu.

Norėdami rasti aktualios informacijos ne tik apie sveikatą stiprinančias mokyklas, bet ir aplinkos sveikatos, neinfekcinių ligų, mitybos ir fizinio aktyvumo, kvalifikacijos tobulinimo ir kitais sveikatos klausimais junkitės prie sveikatos mokymų ir ligų prevencijos centro tinklalapio.

Skip to content