Menu Close

Vadovo veiklos užduotys ir ataskaitos

Kasmet mokyklų vadovų veiklos vertinimas vyksta vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V-48 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-279 „Dėl Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinta nuostatų redakcija (toliau – Nuostatai).

Mokyklos vadovas iki 2024 m. sausio 20 dienos turi parengti metų veiklos ataskaitą, paskelbti viešai ir pateikti svarstyti švietimo įstaigos bendruomenei bei įstaigos tarybai.

Mokyklos bendruomenė per 10 dienų nuo vadovo metų veiklos ataskaitos paskelbimo (ne vėliau kaip iki sausio 31 d.) turi teisę pateikti pasiūlymus dėl jos vertinimo įstaigos tarybai, kuri per 15 dienų nuo Ataskaitos pateikimo, įvertinusi direktoriaus metų veiklos ataskaitą ir įstaigos bendruomenės narių siūlymus, priima sprendimą dėl vadovo metų veiklos ataskaitos įvertinimo. Susipažinusi su mokyklos tarybos įvertinimu, Ataskaitą, dalyvaujant mokyklos vadovui, svarsto ir įvertina – savivaldybės meras ar jo įgaliotas asmuo.

Užpildytą vadovo metinės veiklos vertinimo ataskaitos formą (pridedama) su įstaigos tarybos įvertinimu direktorius turi pateikti per elektroninę dokumentų registracijos sistemą Bendrojo ugdymo skyriui vėliau kaip iki 2024 m. vasario 9 d.

Kviečiame Vilniaus ,,Atgajos“ specialiosios mokyklos bendruomenę svarstyti direktorės veiklos ataskaitą ir savo siūlymus teikti Mokyklos tarybai el. paštu (lymante.sviridenkiene@atgajos.vilnius.lm.lt) iki 2024 m. sausio 30 d. (imtinai).

Direktorės veiklos ataskaita už 2023 m.

Direktorės veiklos ataskaita už 2022 m.

Direktorės veiklos ataskaita už 2021 m.

Direktorės veiklos ataskaita už 2020 m.

Direktorės veiklos ataskaita už 2019 m.

Direktorės veiklos ataskaita už 2018 m.

Direktorės Editos Astapovičienės veiklos užduotys

 

 

 

 

Skip to content