Menu Close

Komisijos ir darbo grupės

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Komisijos pirmininkė: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Giniotienė

Sekretorė: socialinė pedagogė Vilija Jarmuškienė

Nariai:  visuomenės sveikatos specialistė Jurgita Stankevičienė, psichologė Jelena Zenevič, socialinė pedagogė Gintarė Širvinskienė, Jevgenija Lotach, Inga Lobinė, Jolita Valuntė, Lilija Gripinskienė, Rasa Pažerinienė,

PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ KOMISIJA

Pirmininkė: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Giniotienė

Sekretorė: raštinės vadovė Jolanta Šileikienė

Nariai: Aistė Stepanovaitė, Andrius Zalieska, Gintarė Širvinskienė, Jolanta Šileikienė, Lilija Gripinskienė, Jelena Zenevič.

ATESTACINĖ KOMISIJA

Pirmininkė: Rita Giniotienė

Sekretorė: Jolita Valuntė

Nariai: Živilė Aleksienė, Jelena Gumenaja, Sandra Ramelienė, Jevgenija Lotach

MOKYKLOS UGDYMO PLANO RENGIMO GRUPĖ

Pirmininkė: Rita Giniotienė

Nariai: Inga Lobinė, Živilė Aleksienė, Sandra Ramelienė, Viktorija Dombrovskaja, Laima Žygė

MOKYKLOS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖ

Pirmininkė: Rita Giniotienė

Sekretorė: Kristina Valienė

Nariai: Sandra Ramelienė, Živilė Aleksienė, Jolita Valuntė, Lymantė Sviridenkienė

DARBO GRUPĖ, DĖL VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Pirmininkė: Rita Giniotienė

Nariai: Jurgita Stankevičienė, Vilija Jarmuškienė, Živilė Aleksienė

PREVENCINĖ DARBO GRUPĖ

Nariai: Rita Giniotienė, Jelena Zenevič, Vilija Jarmuškienė.

MIKROKLIMATO GERINIMO GRUPĖ

Nariai:  Jelena Zenevič, Neringa Kavaliauskaitė, Lymantė Sviridenkienė, Gintarė Širvinskienė, Irma Normantienė, Aistė Stepanovaitė

INTERNETO SVETAINĖS DARBO GRUPĖ

Nariai: Jelena Zenevič, Gitana Bikinaitė – Kernagė, Raimunda Jūra Kolpakienė

ETIKOS KOMISIJA

Nariai:  Andrius Zalieska, Linas Virketis ir Živilė Maksimavičiūtė.

Etikos komisija atsakinga už  mokyklos direktoriaus 2024 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. V-24-A24 patvirtinto Vilniaus „Atgajos“ specialiosios mokyklos darbuotojų etikos kodekso įgyvendinimo priežiūrą.

ETIKOS KODEKSAS

Skip to content