Menu Close

Mokinių maitinimas

Ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu Vilniaus „Atgajos“ specialiojoje mokykloje (toliau – mokykla) organizuojant ugdymo procesą, mokinių maitinimas organizuojamas atskiruose korpusuose, valgykloje arba specialiai tam įrengtose patalposepagal iš anksto parengtą grafiką, reguliuojant mokinių srautus, laikantis saugaus atstumo ir kitų higienos reikalavimų. 

Valgykloje, specialiai įrengtose virtuvėse: 

  1. užtikrinamos tinkamos sąlygos darbuotojų ir mokinių rankų higienai: praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartinės priemonės rankoms nusišluostyti;
  2. sudarytos saugios sąlygos pasinaudoti stalo įrankiais, pvz., galimybė pasiimti įrankius nepaliečiant kitų įrankių;
  3. po kiekvienos klasės valgymo salė išvėdinama ir išvaloma;
  4. pateikiama informacija mokiniams, darbuotojams apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.).

Ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu sustabdžius ugdymo organizavimo procesą mokykloje neteikiama maitinimo paslauga. Tačiau tokiomis aplinkybėmis, nemokamą maitinimą mokyklose gaunantiems vaikams yra užtikrinamas nemokamas maitinimas teikimą aprūpinant juos maisto produktais. 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas ir specialusis pedagogas atsakingi už nemokamo maitinimo mokykloje organizavimą ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu. 

,,Atgajos” specialiajai mokyklai vaikų maitinimo paslaugas teikia UAB ,,Oranžinė oazė” .

MAISTO DAVINIŲ IŠDAVIMO TVARKA

 

Skip to content