Menu Close

Priėmimas į mokyklą

Vilniaus „Atgajos“ specialiosios mokyklos

 mokinių priėmimo 2023-2024 mokslo metams komisija:

Komisijos pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Giniotienė;

Komisijos sekretorė – raštinės vadovė Jolanta Šileikienė;

Komisijos nariai:

mokytoja Lilija Gripinskienė;

psichologė Jelena Zenevič;

mokytoja Aistė Stepanovaitė;

mokytojas Andrius Zalieska.

Kaip užpildyti prašymą el. sistemoje dėl mokinio priėmimo į mokyklą:

PRIĖMIMO Į VILNIAUS ,,ATGAJOS” SPECIALIĄJĄ MOKYKLĄ TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content