Menu Close

KITI PROJEKTAI

Tęsiame bendradarbiavimą su Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos organizuoto tęstinio projekto „Ritmuojame ir kuriame kartu“ dalyviais ir svečiais. Kovo 10 d. 14.00 val. Vyko virtuali teminė popietė ir dailės darbų paroda MES – TAVO VAIKAI, skirta Kovo 11-ajai, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai. Šioje popietėje eksponuoti mūsų mokyklos mokinių dailės darbai. Dalinamės su Jumis gražiausiomis akimirkomis.

https://youtu.be/yLqvNmdlKXY

Vizualinio mąstymo mainai mene

Vilniaus „Atgajos“ specialioji mokykla, laimėjusi projektą „Vizualinio mąstymo mainai mene“, kurį organizavo MO muziejus (projekto partneris – Britų taryba Lietuvoje), pradeda darbus ir veiklas. Rugsėjo 15 d. keturios mokyklos pedagogės dalyvavo įvadiniame renginyje, kuriame buvo pristatytas plačiai pasaulyje taikomas vizualinio mąstymo strategijos metodas. Bendradarbiavimas įsibėgėja – dabar mūsų mokiniai laukia veiklų su edukatoriais mokyklos, Mo muziejaus ir kitose erdvėse.

Projekto metu vyks specialūs edukaciniai užsiėmimai, paremti vizualinio mąstymo strategija. Tai MoMA muziejaus (JAV) edukatoriaus Philipe Yenawine ir psichologės Abigail Housen sukurtas meno edukacijos metodas, kurį MO muziejuje taiko MO edukatoriai. Užsiėmimų metu vyks nuolatinis edukatoriaus ir dalyvių dialogas, bus naudojama universali klausimų sistema, skatinanti stebėti ir apibūdinti, interpretuoti. Projekto atspirties taškas – MO muziejuje eksponuojama pasaulinio garso britų režisieriaus, BAFTA laureato Peter Greenaway ir olandų menininkės Saskia Boddeke kuriama paroda „Kodėl taip sunku mylėti?”. Paroda analizuoja šiuo metu ypatingai aktualią ir universalią priešybių aš vs. kitas/kitoks problematiką. Tuo pačiu ji užduoda klausimus, kodėl sunku mylėti kitą, nesvarbu, koks jis būtų. Menininkai parodoje analizuoja žmonijai būdingą siekį panaikinti socialines, politines ir ekonomines nelygybes, keliami atvirumo kitam/kitokiam klausimai.

 

Ritmuojame ir kuriame kartu

Drauge su Karoliniškių muzikos mokykla dalyvaujame projekte, ,,Ritmuojame ir kuriame kartu”.

Vilniaus „Atgajos“ specialiosios mokyklos ir Vilniaus miesto bendrojo lavinimo mokyklų bendradarbiavimo projektas „Mes – visuomenes dalis“

Projekto aktualumas:
Pastaruoju metu Lietuvos Respublikos Švietimo ministerija vis labiau plečia mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(-si) poreikių integraciją į Bendrojo ugdymo įstaigas, stengdamasi sumažinti jų socialinę atskirtį. Tačiau šiandieninės mokyklos ir mokytojai dažnai dar nėra pasirengę ugdyti mokinius, turinčius didelius ir labai didelius specialiuosius ugdymo(-si) poreikius bei mokinius, kuriems būdingi stiprūs emocijų ir elgesio sutrikimai. Dažnai trūksta teorinių žinių, o dar labiau praktinių įgūdžių ugdant Bendrojo ugdymo tipo įstaigose ypatingus mokinius. Taip pat ryškus ir visuomenės negatyvus požiūrius į „kitokius“ vaikus, žmonės. Norint gerinti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(-si) poreikių, integraciją į visuomenę, vertėtų pradėti nuo mažens, todėl bendradarbiavimas specialiųjų ugdymosi bei bendrojo lavinimo mokyklų bei jų mokinių bendravimas yra itin svarbi integracijos proceso dalis. Tikėtina, kad ateityje tai padės gerinti mokinių (žmonių), turinčių negalią integraciją į visuomenę, keisti jų negatyvų požiūrį bei mažinti jų socialinę atskirtį.

Projekto tikslas:
Gerinti Vilniaus „Atgajos“ specialiosios mokyklos specialiųjų poreikių turinčių mokinių integraciją visuomenėje, organizuojant bendras veiklas ir bendradarbiaujant su kitomis ugdymo įstaigomis.

 

Skip to content