Menu Close

Veiklos sritys

Pagrindinė Mokyklos veiklos sritis – švietimas, kodas-85. Pagrindinės švietimo veiklos sritys: priešmokyklinis ugdymas, kodas – 85.10.10; pradinis ugdymas, kodas-85; pagrindinis ugdymas, kodas-85.3 Kitos švietimo veiklos sritys: sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas-85.21; kitas niekur kitur nepriskirtas švietimas, kodas-85.59; švietimui būdinga paslauga veikla, kodas-85.60. Kitos ne švietimo veiklos rūšys: vaikų dienos priežiūros veikla, kodas-88.91; nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas-68.20; kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas-86.90;

kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu, socialinio darbo veikla, kodas-88.99.

 

Skip to content