Menu Close

Kiti mokyklos dokumentai

 1. Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas.docx
 2. Mokyklos registracijos pažymėjimas
 3. Pranešimas apie paramos gavėjo statuso suteikimą ar panaikinimą
 4. EL.dienyno tvarkymo nuostatai
 5. Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas
 6. Pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo tvarkos aprašas
 7. Mokiniui susirgus ar patyrus traumą mokykloje tvarkos aprašas
 8. Įtarus mokinį vartojus alkoholį tabaką ir ar kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas
 9. Dėl mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas
 10. Mokyklos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės
 11. Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas
 12. Darbuotojų etikos kodeksas (Elektroninis tarnybinės etikos patarėjas)
 13. Direktorės Editos Astapovičienės veiklos užduotys
 14. Direktores Editos Astapovičienės 2018 m. veiklos ataskaita
 15. 2019-2023 m. strateginis planas
 16. Strateginio plano ir metinio veiklos plano įgyvendinimas
 17. Darbuotojų asmeninių daiktų naudojimo tvarkos taisyklės
 18. Patyčių ir smurto prevencijos vykdymo tvarkos aprašas
 19. Nesimokančių ir mokyklos nelankančių vaikų apskaitos tvarkos aprašas
 20. 2019 m. veiklos planas
 21. Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas
 22. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS
 23. Ekstremalių situacijų planas
 24. Įsakymas dėl situacijų valdymo grupės ir planų tvirtinimo
 25. Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas.docx
 26. Mokyklos nuostatai
 27. Mokyklos direktorės Editos Astapovičienės 2019 m. veiklos ataskaita
 28. Informaciją dėl parengtų praktinių gairių, dėl interneto ir išmaniųjų įrenginių naudojimo mokyklose ir šeimose
 29. Direktorės E. Astapovičienės 2020 m. veiklos ataskaita
 30. Veiklos planas (2021 m.)
 31. Direktorės 2021m.veiklos ataskaita
 32. Direktorės ataskaita už 2022m

 

Skip to content