Menu Close

Misija ir vizija

Mokyklos vizija

Pozityvi, atvira kaitai, tobulėjimui, bendradarbiaujanti mokykla, sudaranti sąlygas kiekvienam bendruomenės nariui patirti individualią, jo poreikius ir galias atitinkančią sėkmę.

Mokyklos tikslas

Užtikrinti veiksmingą, paveikų bei kokybišką mokinio ugdymą:
Uždaviniai:
1.1. Modernizuoti turimas bei kurti naujas ugdymosi aplinkas;
1.2. Gerinti ugdymo kokybę įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį ir auginant mokinių
kompetencijas;
1.3. Sudaryti palankias sąlygas mokytojams tobulėti ir plėtoti profesinį meistriškumą.

Mokyklos misija

Teikti kokybišką specialųjį ugdymą, tenkinti ir plėtoti kompetencijas, atitinkančias individualius poreikius, būtinas/reikalingas savarankiškam gyvenimui ir sėkmingai integracijai į visuomenę.

 

Skip to content