Menu Close

Ugdomoji mokyklos veikla

Mus supantis pasaulis yra sudėtingas, painus, sunkiai suvokiamas, todėl tikslinga mokyti didelių ir labai didelių specialiųjų mokymosi poreikių turinčius vaikus suprasti pasaulio dėsnius, taisykles, pokyčius, mokyti pažinti save ir kitus žmones, ieškoti atradimų, džiaugtis pažinimu. Stengtis, kad vaikas per kiekvieną pamoką / veiklą pajustų atradimo džiaugsmą ir kuo daugiau pažintų.
Norime pasidžiaugti veiklomis, kurios ypač suteikia mokiniams daug teigiamų jausmų ir emocijų:

IKT pamokos
Mokykloje turime informacinių technologijų kabinetą, kuris pritaikytas specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokiniams. Kabinete yra mobili interaktyvi lenta, planšetinis kompiuteris, alternatyvi klaviatūra (IntelliKeys), alternatyvios pelės, jungikliai…
Mokyklos mokiniai nuo 5 kl. turi informacinių technologijų pamokas, kurių metu mokosi tvarkyti informaciją, esančią kompiuteryje; naudotis grafikos rengyklėmis; redaguoti, kurti tekstinius dokumentus teksto rengykle; dirbti su skaičiuokle. Mokiniai pamokų metu rengia įvairius projektus, tokius kaip „Mano horoskopo ženklas“, „Mano mėgstamiausias kompiuterinis žaidimas“, „Lietuva – krepšinio šalis“ ir kt. Socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokiniai teksto rengyklėje rengia ir redaguoja receptus, pagal kuriuos gamina per mitybos pamokas, taip pat mokosi peržiūrėti, redaguoti fotografijas, bendrauti su draugais socialiniuose tinkluose. Bendravimo programos padeda rašyti ir siųsti draugui elektroninius laiškus, susirasti internete aktualią informaciją, tokią kaip orai, reikiamos įstaigos telefono numeris, adresas, vaizdai, įstaigos vieta žemėlapyje, viešojo transporto maršrutai, TV programa.

Kompiuterinė programa simbolių mokymui
Didžioji dalis mūsų mokyklos mokinių turi vienokių ar kitokių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų. Todėl savo darbe turime ieškoti alternatyvų, kaip padėti mokiniams bendrauti tarpusavyje, išreikšti savo norus, mintis. Tai padaryti labai padeda viena iš alternatyviosios komunikacijos priemonių – simboliai.
Ši kompiuterinė mokymo priemonė skirta simbolių naudojimo išplėtimui. Tai gana sunkus darbas, kuris mokiniams dažnai atsibosta, nes vyksta monotoniškai. Kaip tinkamai pritaikyti simbolius, sprendžia kiekvienas pedagogas individualiai. Kūrybingumas reikalingas ne tik galvojant, kaip bus pateikiamos užduotys ir kokios priemonės naudojamos. Pirmiausia jis būtinas tinkamai motyvuoti vaikus šiam darbui. Kadangi šiuolaikinė visuomenė labai puikiai valdo įvairias informacinės technologijos priemones (kuo pasižymi ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai), kilo mintis, jog reikia sukurti programą, kuri leistų pasiekti tokius pat norimus mokymosi rezultatus, tačiau tuo pačiu labiau motyvuotų vaikus darbui.
Kuriant programą buvo remiamasi pozityvaus pastiprinimo, atskiro bandymo pateikimo metodais. Programoje naudojami Švedijos Specialiosios pedagogikos instituto sukurti simboliai.
Simbolius galima nemokamai parsisiųsti iš čia: http://pictogram-manager.software.informer.com/

Technologinių darbų pamokos
Vilniaus ,,Atgajos“ specialiosios mokyklos mokiniai per meninių technologinių darbų pamokas dirba su vilna. Jos vėlimui naudojamos vėlimo adatos, elektrinės vėlimo mašinos. Naudodami vilnos vėlimo mašiną vaikai patiria teigiamas emocijas, įgyja pasitikėjimo, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. Vilnos vėlimo metu ugdomas mokinių kūrybiškumas, darbštumas, kruopštumas, lavinamas estetinis skonis, grožio pajautimas. Savo sukurtus darbelius gali eksponuoti, dovanoti ir parduoti.
Meninė veikla „Mes kuriame“
Mokiniai supažindinami su įvairiomis darbelių gamybos technologijomis, ugdomas kūrybiškumas, atsakomybė, darbo kultūros įgūdžiai, noras pažinti ir kurti.
Siekiama, kad mokiniai išbandytų įvairius meninės raiškos būdus ir priemones, realizuotų savo kūrybinius gebėjimus. Naudojant įvairias technikas vaikai mokosi kurti mandalas, paveikslus iš smėliu, mozaikas iš gamtinių medžiagų, kruopų ir pan.

Meno terapijos užsiėmimai
Teikiant psichologinę pagalbą ir organizuojant meno terapijos užsiėmimus sutrikusio intelekto ir kompleksinę negalią turintiems vaikams mūsų mokykloje naudojamos įvairios psichologinės technikos bei metodinės priemonės. Užsiėmimų metu mokiniai skatinami pažinti save, pastebėti ir atpažinti savo ir kitų jausmus, emocijas bei jas išreikšti visuomeniškai priimtinais būdais. Atlikdami įvairias užduotis, žaisdami, piešdami ir net vaidindami mokiniai lavina bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, mokosi tolerancijos, patiria teigiamas emocijas, tobulina dėmesio sutelktumo įgūdžius, lavina kūrybišką mąstymą, vaizduotę.
Labiausiai mokiniams patinkančios metodinės priemonės
Piešimas ant stiklo – padeda ugdyti mokinių bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, skatina jų kūrybiškumą, lavina gebėjimą valdyti jausmus (pvz.: pyktį, baimę), stiprina motyvaciją, pasitikėjimą savimi. Piešdami ant stiklo mokiniai mokosi dirbti porose, mažose grupelėse. Pagal gebėjimus mokosi analizuoti ir išreikšti savo jausmus bei emocijas.
Šviesos ir spalvų stalas – užsiėmimai su šia priemone lavina mokinių bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, skatina kūrybiškumą, vaizduotę, ugdo saviraišką, kantrybę, mokėjimą dalintis ir padėti vieni kitiems. Skleidžiama šviesa ir spalvos padeda vaikams sukoncentruoti dėmesį, atsipalaiduoti, atsiskleisti. Taip pat šviesos stalas naudojamas kaip skatinimo priemonė koreguojant mokinių elgesį bei stiprinant jų mokymosi motyvaciją.
Kinetinis smėlis – padeda mokiniams lengviau sukoncentruoti dėmesį, atsipalaiduoti, nurimti. Įvairių situacijų modeliavimai – spręsti jų psichologines problemas, stiprinti pasitikėjimą savimi, lavinti smulkiąją motoriką, kūrybiškumą.
Darbas su spalvota druska – įvairių darbelių kūryba iš druskos lavina mokinių vaizduotę, smulkiąją motoriką, mažina nesėkmių baimę, kelia savivertę, taip pat padeda atsipalaiduoti ir atsiverti.
Platus išvardintų priemonių taikymas įvairaus pobūdžio kūrybiniams užsiėmimams patinka ir mokiniams, ir suaugusiesiems (organizuojant seminarus / grupinius užsiėmimus mokinių tėvams, pedagogams).

Muzikavimas
Muzika – bene emocionaliausias asmenybės raiškos būdas, dvasinės atgaivos, bendravimo ir terapijos priemonė. Vaikai išmoksta muzikuoti, veikti ir kurti grupėje, taip pat pažinti save, integruotis į visuomenę. Jie dainuoja, kuria ritminius pritarimus dainoms, kuriuos atlieka įvairiais muzikiniais mušamaisiais instrumentais ir per judesį.
Muzikavimas grupėje labiau nei bet kuris kitas užsiėmimas neįgaliajam sukelia laimės ir pasitikėjimo savimi jausmą.

Žaidimai šokio užsiėmimuose
Vilniaus ,,Atgajos“ specialiosios mokyklos mokiniai, lankydami šokių užsiėmimus, mokosi išreikšti save ,,kalbėdami“ judesiais. Šokių užsiėmimus gali lankyti visi 7–21 metų amžiaus mokiniai, turintys ir lengvą negalią, ir sunkią – sėdintys vežimėliuose. Šokyje pasimiršta rūpesčiai, mokomasi išreikšti save, valdyti emocijas. Šokant gerėja judesių koordinacija, pailsima po dienos darbų. Šokį galima išreikšti ir rankomis, ir galva, ir kojomis: linguoti, siūbuoti, užsimerkti ir pajausti savo kūną kitaip. Šokdami vaikai jaučiasi ypatingi, svarbūs, reikalingi. Kiekvienas šokis padeda jiems įgyti daugiau pasitikėjimo savimi ir džiaugsmo, kad sugeba įveikti viską ir dovanoti šokio džiaugsmą kitiems. Tai, kas neįmanoma išsakyti žodžiais, vaikai perduoda šokiu, iš pradžių nedrąsiai, tarsi tardami pirmuosius žodžius. Pradedant mokytis ,,judesių“ kalbos, vaikams padeda įvairūs šokių žaidimai: ,,Skulptūros“, ,,Šok kaip aš“.
Šokiai tikrai gali suteikti mums sparnus.

Bočios žaidimas (Fotografijos)
Mūsų mokykloje bočios žaidimas yra žaidžiamas nuo 2007 m. Per šiuos metus mūsų mokyklos mokiniai yra tapę Europos čempionais, Baltijos šalių bočios žaidimo nugalėtojais, Specialiosios olimpiados vasaros žaidynių nugalėtojais, Specialiosios olimpiados Lietuvos bočios čempionatų prizininkais.

Žaidimo taisyklės:
Žaidime naudojami 8 dideli rutuliai ir 1 mažas medinis rutuliukas, vadinamas ,,tikslo rutuliuku“. Komandoje gali dalyvauti: vienas, du arba keturi žaidėjai.
Žaidimo eiga:

  1. Komandos traukia burtus – kas pradės žaidimą.
  2. Pradedanti komanda ridena tikslo rutuliuką. Žaidėjas, metantis tikslo rutuliuką, turi ridenti ir pirmąjį rutulį. Kita komanda ridena savo didelį rutulį. Trečią rutulį ridena ta komanda, kurios didelis rutulys yra toliau nuo tikslo rutuliuko ir t. t.
  3. Sužaidus visiems rutuliams skaičiuojami taškai. Taškai yra įskaitomi už visus vienos spalvos rutulius, esančius arčiausiai tikslo rutuliuko.
  4. Suskaičiavus taškus, komandos pereina į kitą aikštelės pusę ir žaidimas tęsiamas.

Programa ,,Jaunasis atletas” (Fotografijos)
Vilniaus ,,Atgajos” specialioji mokykla yra Specialiosios olimpiados programos ,,Jaunasis atletas” koordinatorė Lietuvoje. Nuo 2013 metų Lietuvoje veikianti sportinė/žaidiminė mokomoji programa yra skirta 2-8 metų amžiaus sutrikusios raidos vaikams. Šios programos tikslas – sudominti sutrikusios raidos vaikus, skatinti jų fizinį bei pažintinį aktyvumą, plėsti socialinį šeimų bendravimą.
Kasmet programoje dalyvauja apie 15 institucijų iš Lietuvos, kuriose ugdomi sutrikusios raidos vaikai. Mūsų mokyklos pedagogai organizuoja seminarus, supažindina kitų institucijų pedagogus su programos metodine bei praktine medžiaga, dalinasi gerąja patirtimi, organizuoja bendrus renginius. Sutrikusios raidos vaikai turi galimybę sportuoti drauge su kitų ikimokyklinių įstaigų vaikais. Žaidybiniai programos elementai padeda vaikams iš skirtingų įstaigų susidraugauti, geriau pažinti vieni kitus, ištiesti pagalbos ranką silpnesniam, kartu džiaugtis sportiniais laimėjimais ir apdovanojimais.

U-12 futbolo programa (Fotografijos)
Nuo 2016 metų Specialiosios olimpiados ,,Jaunieji atletai“ programa išsiplėtė ir savo veiklas plėtoja konkrečiose sporto šakose. Mūsų mokyklos 2–5 klasių mokiniai 2016m. kovo–gegužės mėnesiais lankė futbolo treniruotes kartu su Futbolo mokyklos ,,Nikė“ sportininkais, mokėsi valdyti futbolo kamuolį, žaidimo taisyklių, bendrauti ir bendradarbiauti su kitais vaikais. Tai buvo nuostabi socialinė, emocinė ir žaidybinė patirtis tiek mūsų mokyklos mokiniams, tiek FK ,,Nikė“ vaikams. Labai tikimės šią programą vykdyti ir kitais mokslo metais.

Norime nuoširdžiai padėkoti rėmėjui – Dr. Bronislovo Lubio vardo labdaros ir paramos fondui.

Euro integracinė savaitė – sporto festivalis (Fotografijos)

Vilniaus ,,Atgajos“ specialiosios mokykla 2016m. birželio 28–liepos 1 dienomis Vilniuje pirmą kartą organizuoja Euro integracinė savaitę – sporto festivalį neįgaliems 14–20 metų jaunuoliams, sėdintiems vežimėliuose bei judantiems savarankiškai. Į šį renginį atvyks komandos iš 7 Europos šalių, dalyvaus apie 100 žmonių: sportininkų, trenerių, mokytojų, savanorių. Renginio tikslas – mažinti neįgalių žmonių socialinę atskirtį, skatinti jų pasitikėjimą savo jėgomis, sudaryti galimybę praplėsti jų akiratį supažindinant su Lietuva, šalies kultūra ir tradicijomis, sostine Vilniumi.
Per šias dienas neįgalūs jaunuoliai dalyvaus sporto šventėje, kurioje išbandys savo jėgas įvairiose individualiose bei komandinėse rungtyse. Taip pat orientacinio žaidimo metu norime supažindinti dalyvius su mūsų miestu, jo istorija. Sportininkų komandos turės galimybę susipažinti su Vilniumi atliekant įvairias užduotis senamiestyje.
Šiomis žaidynėmis tikimės atkreipti visuomenės dėmesį į neįgaliųjų problemas ir poreikius mažinant ,,kitokių“ vaikų atskirtį nuo visuomenės, įtraukiant kuo daugiau savanorių į šių žaidynių organizavimą. Tikimės, kad šis Euro integracinių žaidynių ratas nenustos suktis ir daugelis vaikų patirs bendravimo, dalyvavimo renginiuose džiaugsmą.

Šio renginio rėmėjai:kin

 

Skip to content