Menu Close

Savivalda

Mokyklos taryba:

Pirmininkas  Lymantė  Sviridenkienė

Sekretorė  Rasa Grigaliūnienė

Nariai Inga Balčikonė, Anna Gaidamovič     

Tėvų atstovai Violeta Bareišienė, Irena Snukiškienė, Diana Meškelevičienė

Bendruomenės atstovas Beata Veselienė                          

Tikslas – Mokyklos, kaip besimokančios organizacijos, bendruomenės telkimas ugdymo proceso kokybės gerinimui ir mokyklos uždavinių įgyvendinimui.

Tarybos darbo reglamentas

Mokytojų metodinė grupė:

Pirmininkė: Neringa Kavaliauskaitė

Sekretorė: Kolpakienė Raimunda Jūra 

Nariai: mokytojai

Tikslas – Nuolat siekti mokytojų profesinės kompetencijos, švietimo proceso veiksmingumo augimo ir tobulėjimo.

Popamokinės veiklos auklėtojų metodinė grupė:

Pirmininkas Svetlana Vinickaja

Sekretorius Živilė Maksimavičiūtė

Nariai: popamokinės veiklos auklėtojos/auklėtojai

Tikslas – Siekti nuolatinio auklėtojų profesinės kompetencijos augimo ir švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo.

Kūno kultūros mokytojų metodinė grupė

Pirmininkas Remigijus Klimavičius

Sekretorius Kristina Valienė

Nariai: kūno kultūros mokytojai

Tikslas – Siekti nuolatinio savo profesinės kompetencijos augimo ir ugdymo proceso veiksmingumo užtikrinimo

Logopedų metodinė grupė

Pirmininkas Raimonda Buivydaitė

Sekretorius Laima Žygė

Nariai: logopedai

Tikslas – Nuolat siekti mokytojų profesinės kompetencijos, švietimo proceso veiksmingumo augimo ir tobulėjimo.

Darbo taryba

Pirmininkas Sandra Ramelienė

Sekretorius 

Nariai Jolita Valuntė, Živilė Maksimavičiūtė, Irma Noramntienė, Zigmantas Bučys.

Tikslas – Ginti visų darbuotojų teises ir interesus, dalyvauti darbuotojų informavimo ir konsultavimo procesuose, kuriuose darbuotojai ir jų atstovai įtraukiami į mokyklos sprendimų priėmimą.

Darbo tarybos reglamentas

Skip to content